Νομικά στοιχείαKingworx GmbH

Industriestr. 2 • D-66280 Sulzbach • Germany

Email: info@xalia-kentro.com
τηλέφωνο: +49 (0) 681 - 965 900 22
φαξ: +49 (0) 681 - 948 948 97

Γενικός διευθυντής: Gudrun Weigel
Δ.Ο.Υ. Saarbrücken • HRB 15831 • ΑΦΜ: DE249349813

Πνευματικά δικαιώματα

Η αντιγραφή ή αναπαραγωγή του συνόλου ιστοσελίδων ή τμήματα από αυτές, προς τούτο είναι μόνο εξουσιοδοτημένη να διατάσσει η Kingworx.DE και τα αντίστοιχα καταστήματα στο διαδίκτυο Kingworx. Όλη η άλλη χρήση των εικόνων ή των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, την αλλαγή και τη δημοσίευση για άλλο σκοπό, όπως αναφέρεται παραπάνω) απαγορεύεται, εκτός, αν η Kingworx έχει αποδεχτεί εκ των προτέρων σε γραπτή μορφή. Στις ιστοσελίδες της Kingworx χρησιμοποιούνται δικά της και / ή εξωτερικά υλικά εικόνας. Οι εικόνες που μπορείτε να δείτε με νομικές λεπτομέρειες.

Μάρκες / ετικέτες και χαρακτηριστικά

Τα λογότυπα, γραμμές πλοήγησης, γραφικά, κουμπιά και οι όροι των υπηρεσιών είναι η επισήμανση ή τα χαρακτηριστικά της Kingworx. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ή σήματα τα οποία δεν αποτελούν ιδιοκτησία της Kingworx και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, είναι ιδιοκτησίες του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Μια χρήση δεν μπορεί να αποδεσμεύεται από τη Kingworx. Για μια χρήση αυτών των σημάτων / ετικέτες είναι αναγκαία η άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων.

Credits εικόνων

Olaf Salm • Kingworx • Fabricantes • iStock • Fotolia

Credit Card and Debit Card Acquirer

HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l.
1, Place du Marché
L-6755 Grevenmacher
HR: B144133
E-Mail: info@hso-services.com
General Manager:
Dipl. Vw. Mirko Hüllemann
Heiko Strauß
Online Dispute Resolution in accordance with Article 14, Section 1 of the ODR-Regulation: The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS-platform). You can achieve this platform here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
συνέχεια